więcej

Wszystkie działania w obszarze biznesu i życia osobistego związane są w mniejszym lub większym wymiarze z ryzykiem.

Ale ryzyko nie jest niedającym się kontrolować żywiołem. Jest komponentem świata który nas otacza i jako taki komponent może podlegać zarządzaniu i kontroli. Jednym ze sposobów kontroli i zarządzania są ubezpieczenia czyli transfer ryzyka. Zadaniem brokera jest znalezienie optymalnego sposobu dla takiego transferu. Znalezienie takiego rozwiązani opiera się na jednej podstawowej zasadzie – zrozumieniu prawdziwych czynników ryzyka wpływających na Waszą firmę, Waszych celów, tolerancji na ryzyko, balansu między kosztami a korzyściami.