więcej

5 marca 2020 to ważna data dla podmiotów które zajmują się odpadami.

Jeżeli jesteś podmiotem, który jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów musisz w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia:
wpłacić zabezpieczenie w formie depozytu i poinformować o tym urząd właściwy do wydania zezwolenia (rachunek wskaże ci urząd, który wydaje ci zezwolenie) albo
złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej w urzędzie, który wydaje zezwolenie. Jeśli zezwolenie wyda ci regionalny dyrektor ochrony środowiska (dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych), dokumenty zabezpieczenia składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Art. 48a.(Dz.U.2019.0.701 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
Obowiązek zabezpieczenia roszczeń
1.
Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

Jako broker ubezpieczeniowy pomagamy naszym klientom zawrzeć gwarancję która zastępuje konieczność złożenia zabezpieczenia w gotówce i zamrożenia środków.

Zapraszamy do kontaku pomożemy i doradzimy jak wypełnić dokumenty oraz bezboleśnie przeprowadzimy przez procedurę uzyskania gwarancji.

Napisz: maciej.pluta@gfbroker.com.pl

lub zadzwoń: 606 255 387