Gwarancje


Gwarancje kontraktowe odgrywają kluczową rolę w różnych dziedzinach biznesu, a szczególnie w branży budowlanej i usługowej.
W dzisiejszym rygorystycznym otoczeniu biznesowym, brak gwarancji kontraktowych może być równoznaczny z ograniczeniem możliwości. Bez odpowiednich gwarancji, uczestnictwo w przetargach i zdobywanie poważnych kontraktów może być utrudnione, a nawet niemożliwe. Gwarancje kontraktowe są nie tylko elementem zabezpieczającym, ale również kluczem do otwarcia drzwi do nowych możliwości i budowania silnej reputacji w branży.
Gwarancja Wadium
Do złożenia oferty w przetargu prawie zawsze wymagane jest złożenie wadium zwłaszcza dla większych inwestycji. Jeżeli firma chce składać oferty w wielu przetargach wadium w postaci pieniędzy wpłacanych na rachunek inwestora jest mocno niepraktyczne, zamraża środki, zmusza firmę do kontroli czy wadium zostało zwrócone, naraża na przeciągające się terminy zwrotu . Na zasadzie ” Mam Twój płaszcz i co mi zrobisz”
Gwarancja Wykonania Kontraktu oraz Usunięcia Wad i Usterek
Gwarancja wykonawcza oraz usunięcia wad i usterek jest w obecnych warunkach koniecznością. Jeżeli firma startuje w przetargach lepiej żeby miała wystarczający limit gwarancyjny który umożliwi w dniu podpisania umowy okazać się taką gwarancją. Wyłożenie w gotówce 5% lub coraz częściej 10% wartość prac jest mało realne. Środki zostaną zamrożone na czas całej inwestycji. Pogarszając kondycję finansową firmy i jej możliwości kredytowe. Kontynuacją gwarancji wykonawczej jest gwarancja usunięcia wad i usterek których czas trwania ciągnie się czasem nawet do 5-6 lat po wykonaniu prac. Gwarancje te stanowią zazwyczaj 1,5% a nawet 3% wartości kontraktu zamrażając środki i akumulując się z czasem ponieważ nakładają się na siebie wraz z kolejnymi kontraktami. Obciążając bilans firmy długookresowymi zobowiązaniami.